Forum 1

U idućem Forumu, emisiji Grada Pule, govorimo o projektu Bičikleta