Forum 1

U ovom Forumu 1, emisiji Grada Pule, razgovaramo sa ravnateljicom Javne ustanove Pula Film Festival Gordanom Restović.