Forum 1

U Forumu 1, emisiji Grada Pule, govorimo o okruglom stolu o budućnosti grada.