Kronika Grada Umaga

U Kronici Grada Umaga govorimo o značajnim investicijama: izgradnji srednje škole i rekonstrukcije rive i predstavljamo projekt (A)More!?