u novigradui otvorena izložba „Od reciklaže do kreativnosti” autorice Giuliane Benjak