U Premanturi obilježena godišnjica rođenja Tone Peruška