Zapadna strana, Pula sport – Ivan Glušac

U Zapadnoj strani razgovarali smo sa direktorom Pula sporta Ivanom Glušcem o radu sportskih objekata u korona vrijeme te o novostima i planovima u narednom periodu.