Ankete

22
Životni troškovi

Zbog sve većih troškova života, koja od sljedećih izjava najbolje opisuje vašu situaciju?