Cjenik marketinških usluga TV Nova Pula

TV NOVA d.o.o. PULA, Marketing – tel. 052/211 411

Reportaže i prilozi

1 emitiranje u večernjem programu + repriza sutradan poslijepodne
Izrada i emitiranje do 20 minutne reportaže1000,00 €

*** Za udaljenost do 20 km od sjedišta tvrtke.
*** Za udaljenosti veće od 20 km, cijena se uvećava za 66,00 € za putne troškove.

Zakup etera – rezervacija termina

Vrijeme emitiranja3-15 minutado 30 minuta
09:00-17:30h20,00 €/minuti13,00 €/minuti
17:55-21:30h26,00 €/minuti24,00 €/minuti

*** Termin u trajanju do 60 minuta uz posebne uvjete u dogovoru s urednikom programa.
*** Uvjeti emitiranja i oglašavanja TV PRODAJE dogovaraju se posebno – molimo kontaktirajte Službu marketinga.

IZRADA I ISPORUKA DVD snimke (neovisno o trajanju) – 1kom – 33,00 € + PDV

Reklamni blokovi – TV telop / spot

Termini emitiranjaCijena po sekundi
9:00-17:00h1,30 €/sekundi
17:00-18:00h2,00 €/sekundi
21:00-22:00h
uz emisije vlastite produkcije
2,50 €/sekundi
22:00-09:00h1,30 €/sekundi
Termin prije / nakon Dnevnik N1 / Vijesti
17:55/19:00h Dnevnik N1
19:55/20:30h – Vijesti Istre i Kvarnera
4,00 €/sekundi

*** Na sve navedene cijene obračunava se odgovarajuća stopa PDV-a. U cijene je uključena izrada spota/telopa/reportaže.
*** U slučaju višemjesečne suradnje – odobravamo posebne popuste – molimo kontaktirajte Službu marketinga.

Usluge marketinga s posebnom namjenom

I Cijena emitiranja SPOT-a 20 sekundi
1 emitiranje SPOT-a 20 sek.22,00 € + 25% = 27,50 €
10 emitiranje SPOT-a 20 sek.20,00 € + 25% = 250,00 €
20 emitiranje SPOT-a 20 sek.18,00 € + 25% = 450,00 €
30 emitiranje SPOT-a 20 sek.17,00 € + 25% = 637,50 €

I Cijena emitiranja SPOT-a 30 sekundi
1 emitiranje SPOT-a 30 sek.28,00 € + 25% = 35,00 €
10 emitiranje SPOT-a 30 sek.25,00 € + 25% = 312,50 €
20 emitiranje SPOT-a 30 sek.23,00 € + 25% = 575,00 €
30 emitiranje SPOT-a 30 sek.21,00 € + 25% = 787,50 €

I Cijena emitiranja SPOT-a 40 sekundi
1 emitiranje SPOT-a 40 sek.32,00 € + 25% = 40,00 €
10 emitiranje SPOT-a 40 sek.29,00 € + 25% = 362,50 €
20 emitiranje SPOT-a 40 sek.27,00 € + 25% = 675,00 €
30 emitiranje SPOT-a 40 sek.25,00 € + 25% = 937,00 €

1 emitiranje u večernjem programu + repriza sutradan poslijepodne
Izrada i emitiranje do 10 minutne reportaže330,00 €

Plaćanje avansno po predračunu TV NOVE.

Cijenik podrazumijeva emitiranje u MIX terminima, biranje termina +30%cijene. Biranje termina u Vijestima TV NOVE = povećanje cijene +60%.