Art Club

odlazimo na izložbu Marine Krivičić “Dnevnik osjećaja” otvorenu u Srpskom kulturnom centru, te na gostujuću izložba bosansko hercegovačkih autora. Na kraju predstavljamo novi spot Bruna Krajcara za pjesmu Sveti je Božić.

Scroll to Top