Art Club

Razgovarali smo s Đelom Hadžiselimovićem o dokumentarnom filmu povodom 9. Poreč dox-a; Naike Dapiran održala je interaktivno predavanje “Baš odnos s vlastitom maskom”; Otkrili smo zanimljivosti s dobrotvornog koncerta Petra Graše u Poreču. 

Scroll to Top