ArtIstra

U ovom izdanju Art Istre pogledajte: U Zavičajnoj galeriji Crnobori u Banjolama, krajem prošloga tjedna, otvorena je izložba „Tradicionalna ribarska prehrana i vjerovanja Južne Istre”. A u galeriji C8 Arheološkog muzeja Istre, otvorena je izložba „Smiješna strana arheologije”. Najposjećeniji muzej u Hrvatskoj i ove je godine Arheološki muzej Istre u Puli.

Scroll to Top