ArtIstra

U novom izdanju Artistre saznajte kako je bilo na otvorenju Kuće fresaka u Draguću, te koja je tema knjige koju će objaviti Povijesni i pomorski muzej Istre.