ArtIstra

U emisiji ArtIstra otišli smo u Žminj i doznali sve zanimljivosti čakavskog dijalekta.