ArtIstra

U ovom izdanju Art Istre predstavljamo mlade operne pjevače iz Istre Loru Pavletić i Kristiana Marušića. Bili smo na predavanju o spomeničkoj baštini pulskog MO Gregovica, arhitekta Antona Percana.

Scroll to Top