ArtIstra

U posljednjem ovogodišnjem izdanju Art Istre pogledajte: Okončani radovi na rekonstrukciji, konzervaciji, sanaciji i zaštiti potpornog zida oko opkopa — rova Povijesnog i pomorskog muzeja Istre, u Puli. U lučici Valbandon pronađeni vrijedni arheološki nalazi. U Kući kaštela u Momjanu održan međunarodni znanstveni skup Serrenissima 1600.

Scroll to Top