Comunita’

Zanimljivo predavanje u Puli održano je prošlog utorka. Naime, na Fakultetu za interdisciplinarne talijanske i kulturološke studije/Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali prof. dr. sc. Giulio Vannini, istaknuti latinist sa Sveučilišta za strance u Perugi (Italija) održao je javno predavanje pod naslovom “Scene di vita quotidiana nella letteratura latina”. Predavanje je održano na talijanskom jeziku.

Scroll to Top