Comunita’

U sklopu izvanrednog kulturno umjetničkog programa za vrijeme obilježavanja Dana zaštitnika Grada Umaga svetog Pelegrina u subotu je u multimedijalnom centru galeriji Grada Umaga otvorena jedna zanmiljniva izložba. Riječ je je o izložbi radova polaznica tečaja keramike Zajednice Talijana ” “Fulvio Tomizza” Umago te polaznica radionica crtanja i slikanja Učilišta za treću životnu dob pri Pučkom otvorenom učilištu „Ante Babić“ Umag.

Scroll to Top