Forum 1

U Forumu, emisiji Grada Pule, govorimo o proširenju groblja u Štinjanu.