Forum 1

U Forumu, emisiji Grada Pule, govorimo o izgradnji kružnog toka na raskrižju Valturske i Ulice Jurja Žakna.