Grad Pula će svu svoju dokumentaciju o pretvorbi Sportsko-rekreacijskog centra na Valkanama iz 90-ih godina prošlog stoljeća poslati Pravnom fakultetu u Zagrebu

Scroll to Top