Gradsko vijeće Pule, snimka sjednice 20.03.2019. 3/4