INDEKS, emisija o studiranju u Puli

Na pulskom je sveučilištu održana završna konferencija u sklopu Erasmus+ projekta „DesignCare”, na temu participirajuće medicine. Osim splitskog i pulskog sveučilišta, u projekt je još uključeno i zagrebačko sveučilište, kao i dva inozemna sveučilišta, iz Danske i Rumunjske. A jedan od partnera na projektu je i pulska medicinska škola čiji je zadatak izrada materijala u području novih primjena vještina u medicini, kao što su participirajuća i prediktivna medicina, etika, empatija, odgovorno istraživanje i slično. U Povijesnom i pomorskom muzeju Istre na pulskom je Kaštelu održano javno savjetovanje pod nazivom ”Baština antifašizma u suvremenim muzejskim i istraživačkim praksama”. Namjera savjetovanja je doprinijeti razvijanju zajedničkog plana zagovaranja za uključivanje tema antifašizma i mirotvorstva u obrazovne programe, te za njihovu bolju zastupljenost u suvremeno-umjetničkim praksama i postavima muzeja.

Scroll to Top