Indeks, emisija o studiranju u Puli

Na pulskom Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u tijeku je projekt naziva „IN-COMM GUIDE” koji je usmjeren na osmišljavanje i izradu nastavnih planova za razvoj komunikacijskih vještina korištenjem znakovnog jezika, putopisa i pokreta. Projekt se provodi u sklopu Erasmus+ programa, u suradnji sa sveučilištima u Udinama, Zwickauu i Mariboru, a cilj je bio istražiti utječe li pokret na razinu usvajanja određenog gradiva. Zadnji dani studenog na pulskom su sveučilištu bili rezervirani za Dane otvorenih vrata. Prvog je dana manifestacije održana panel diskusija otvorena za širu javnost, na temu napredovanja asistenata i gradnje karijere u akademskoj zajednici, te budućnosti našeg sveučilišta. Dok su se idućeg dana predstavile sve sastavnice i uredi kako bi se potencijalni studenti mogli upoznati s raznim studijskim programima, vidjeti na kojim se projektima radi i koje sve usluge sveučilište nudi.

Scroll to Top