INDEKS, emisija o studiranju u Puli

U ovom izdanju INDEKSA govorimo o programu cjeloživotnog učenja “Priprema i provedba EU projekata” pulskog FET-a.