Kronika Grada Umaga

U prvom dijelu govorimo o projektu „Umag – grad djece 2010.-2020.“ Grad Umag nastavlja s ulaganjima u obrazovanje te osigurava najbolje odgojno-obrazovne uvjete i standarde za svoje stanovnike. Danas je prezentiran početak energetske obnove zgrade osnovne škole “Marije i Line” vrijedan skoro 22 milijuna kuna. Polazeći od socijalnog programa Grada Umaga, a uoči božićnih i novogodišnjih blagdana, Grad Umag je i ove godine za svoje potrebite umirovljenike osigurao prigodne potpore, odnosno božićnice. Pravo na navedenu potporu ostvaruju svi umirovljenici grada Umaga čija je mirovina jedini izvor osobnih prihoda i iznosi do 2.000,00 kuna.

Scroll to Top