Kronika Grada Umaga

U Kronici Grada Umaga govorimo o predstavljanju novog projekta pod nazivom „S okusom mora-Sapore di mare”, čiji je nositelj Muzej grada Umaga, u partnerstvu sa Zajednicom Talijana te o aktivnostima umaških vrtića, povodom upisa u novu pedagošku godinu.

Scroll to Top