Kronika Grada Umaga

U Umaškoj kronici govorimo o sanaciji zatvorenog odlagališta neopasnog otpada “Donji Picudo zapad“.

Scroll to Top