Medulinska kronika

 U prvom izdanju MK u 2020. donosimo: Bili smo na dočeku Nove godine, u podne u Medulinu kod malina. Koliki je općinski proračun za 2020. i koji se projekti planiraju realizirati. Donosimo rezultate i aktivnosti koje su provedene u sklopu projekta Građenje reciklažnog dvorišta. Pri kraju radovi na izgradnji kružnog toka na ulazu u kamp Medulin.