Multikulturalnost u Istri

U prvom izdanju Multikulturalnosti u Istri donosimo osvrt na aktivnosti nacionalnih manjina u protekloj godini.