Od subote do subote 2/3

Ove subote smo samu na dicu pensali; svire, kantaju, plešu, glume…

Živila naša dica!