Pulsko gradsko vijeće danas odlučuje o proširenju nogometnog igrališta na Valkanama