Rovinjska kronika

U Rovinjskoj kronici govorimo o otvorenju novog dječjeg vrtića u Rovinjskom selu.