Rovinjska kronika

U Rovinjskoj kronici govorimo o obnovi šetnice Punta Muccia.