Rovinjska kronika

U Rovinjskoj kronici govorimo o postrojenju za solarno sušenje mulja na lokaciji Lokva Vidotto.

Scroll to Top