Trajna Nine Na 2/2

Ča je bilo ovega lita (2021.) na fešti u Roveriji ka se službeno zove Državna smotra istrijanskih tovari. Pratili smo sudionike od smotre do trke na kojima je ovo lito šampion bija tovar Beni; od milja zvan Benito.

Scroll to Top