Trajna Nine Naj 1/2

Vrijeme je od kobasic, a Sveti Petar u šumi je najbolji za tu temu kojoj je ova emisija posvećena.