Trajna Nine Naj 1/2

Interpretacijski centri su kod nas slabije prepoznati u javnosti, a imamo ih puno s jako raznolikim temama i razlozima. Počeli smo se njima baviti i pošli u Šušnjevicu. Centar se zove Vlaški puti !

Scroll to Top