Trajna Nine Naj 1/2

Pulski Pragrande koji se svojom divljom prirodom proteže do samog središta grada nazvali smo u ovoj priči pulskim Central parkom. U orkrivanju njegovih ljepota pomogla nam je biologinja Ira Maslovar.

Scroll to Top