Trajna Nine Naj 1/2

Priča iz brajde Tomislava Brajnovića koji grojze uzgaja i vino čuva kao umjetnički projekt u promišljanju civilizacije za koju traži reset. Na početku i na kraju ove emisije je nešto sasvim drugačije – pršut

Scroll to Top