Trajna Nine Naj 2/3

Sa Šajetom, Draženom Turinom, pošli smo na vrh Učle, do Vojaka, a upoznali smo i njegovu škvadru koja producira zanimljive skečeve za youtube kanal Oštija TV.