Trajna Nine Naj 2/2

Najmanji grad na svijeti, Hum, je grad biske, rakije koja se radi s dodatkom listova imele; ali to nije sve.U Humu jednom godišnje organiziraju i Smotru svih vrsta domaćih rakija, jer kažu da “domaća rakija je naša medižija” !Bili smo tamo ove godine.

Scroll to Top