Trajna Nine Naj 2/2

Emisija je posvećena drevnoj igri koju u Buzetu održavaju možda i tristo godina u kontinuitetu. Igra na ruh bila je mlinarska igra koju smo ove godine pratili u cijelom vremenu trajanja; skoro četiri sata.

Scroll to Top