Trajna Nine Naj 3/3

“Je li lipa poli crikve ili je crikva poli lipu” – tako reću Slumci za svoje stablo kojega drže starim preko pola milenija. O tome je danas riječ u prvoj polovici emisije, a nakon toga se družimo s Alenom Vitasovićem, Marcom Grabberom i Encom Meštrovićem koji u neko vrijeme biva Ričard !

Scroll to Top