Trajna Nine Naj 3/3

Homo na samanj je već legendarna istrijanska fraza, a kako smo skoro cijelu godinu čekali za tu mogućnost, ekipa Tv Nove s emisijom Trajnaninenaj zajno je pošla, kad su rekli da samlji delaju, u Pazin i prije tega u Vodnjan.

Scroll to Top