U EU parlamentu usvojeni prijedlozi Valtera Flega o cestovnom i željezničkom povezivanju Istre sa Slovenijom i Italijom

Scroll to Top