Više od 55 starijih osoba sudjelovalo u projektu „SLIKA; Seniori Labina + Internet Kreativna Akademija”

Scroll to Top