Zapadna strana – ACI marina Rovinj

Svakako jedan od najvećih ACI-jevih bisera nedvojbeno je ACI marina Rovinj. Uz predivnu lokaciju na kojoj se proteže, obnovom i rekonstrukcijom ova je marina ekspanziju doživjela u punom smislu riječi. Upravo je o ACI marini Rovinj najviše posvećeno ovo izdanje Zapadne strane.

Scroll to Top