Zapadna strana, EU projekt “LIKE”

Ovo izdanje Zapadne strane donosi nastavak razgovora započetog u prosincu 2019.g., o EU projektu LIKE – Living on the Karst Edge. Projekt je to koji je usmjeren na područje krškog ruba kao niza strmih stijena i vapnenačkih padina gdje je dugotrajna interakcija čovjeka i prirode proizvela osebujne biološke, kulturne i estetske vrijednosti, a održavanje tog odnosa nužno je za njihovo očuvanje. Projektom  LIKE izrađuje se stručna podloga za proglašavanje Regionalnog parka Ćićarija što je osnovni preduvjet i korak u formiranju novo zaštićenog područja.

Scroll to Top