Zapadna strana, Filantropija u Puli

U emisiji Zapadna strana govorili smo o Filantropiji u gradu Puli i o prvoj “Virtualnoj školi društvenih inovacija” čija je tema bila “Lokalna filantropija – mogućnost za inovativnost i zapošljavanje”. 

Scroll to Top